Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กำหนดรหัสน้ำมัน

 

               หน้าต่างการกำหนดรหัสน้ำมันเป็นการระบุรายละเอียดของน้ำมันที่บริษัทใช้กับรถขนส่งสินค้า เพื่อให้ทราบว่ารถแต่ละคันในบริษัทใช้น้ำมันประเภทอะไร ราคาเท่าไหร่ ในส่วนนี้จะถูกดึงข้อมูลไปใช้ในหน้าจอกำหนดรหัสรถ และกำหนดอัตราราคาน้ำมัน และยังสามารถนำไปใช้ในรายงานที่เกี่ยวกับการใช้น้ำมันอีกด้วย
 
Service
Complain
ContactUs
Download