0-2402-6117, 0-2402-8107 sale@prosoftgps.com

Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker AVL301

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบ 3G GPS ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker AVL301

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

กำหนดการติดตั้ง GPS ของกรมขนส่งทางบก สำหรับ “รถลากจูง , รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป” และ สำหรับ “รถโดยสารสาธารณะ”
กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์ 25 ม.ค.เป็นต้นไป รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ..

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทมีความจำเป็นในการบริหารการใช้รถภายในบริษัท ทางบริษัทจึงมองหาเครื่องมือหรือ Software ที่จะสามารถใช้จัดการการทำงาน ให้เป็นระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

contact

สอบถามเรื่อง ข้อมูลสินค้าและบริการ
Tel. :0-2402-6117, 0-2402-8107
Fax: 0-2739-5910
E-mail : sale@prosoftgps.com

ดูเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี
By SoGoodWeb.com