อยากต่อภาษีรถออนไลน์ ต้องทำไง ?

อยากต่อภาษีรถออนไลน์ ต้องทำไง ?

เพราะการต่อภาษีรถเป็นสิ่งที่คนขับจะต้องทำทุกปี เพื่อให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของเราเป็นยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนบนถนนได้ และไม่ถูกจับปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ! ในยุคออนไลน์ติดจอแบบนี้ อ้ะ ๆ การต่อภาษีรถออนไลน์ก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ

รู้ก่อนพร้อมก่อน ต่อภาษีรถออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หากรถของเรามีอายุวันจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ เล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี) หากเล่มอยู่กับไฟแนนซ์ ให้ขอสำเนาจากสถาบันการเงิน, เอกสารประกันภัยภาคบังคับอย่าง พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ.จักรยานยนต์ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องเตรียมไว้ต่อภาษีรถ ปัจจุบัน สามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้ หากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จดทะเบียนเกิน 5 ปีจะต้องตรวจสภาพกับขนส่งหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อประกอบการต่อภาษีด้วย

ส่วนขั้นตอนนั้นเราจะต้องเตรียมต่อภาษีรถออนไลน์

ทั้งนี้ เราสามารถต่อภาษีรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ ไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเข้าใจการต่อภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก (e-Service) แล้ว !! อย่าลืมนะว่า ภาษีรถ และพ.ร.บ.เป็นคนละเรื่องกัน พ.ร.บ.เป็นประกันภัยภาคบังคับมีไว้ดูแลคนเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ ส่วนภาษีรถมีติดรถเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การทำธุรกรรมชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก (e-Service) ขอรับรหัสผ่าน  eservice.dlt.go.th แล้วกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, กรอกที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร และเบอร์โทร
  • ลงทะเบียนเสร็จ กรอกรายละเอียดของรถ พร้อมกับกรอกรายละเอียดพ.ร.บ.
  • เลือกวิธีชำระเงิน สามารถจ่ายหักบัญชีเงินฝาก โอนเงิน รายการละ 20 บาท หรือจ่ายบัตรเครดิต บัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ VISA และ MASTER จ่ายค่าธรรมเนียมบัตร 2% รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม สามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร 1584

อย่างไรก็ดี ต้องย้ำว่าการต่อภาษีรถได้เฉพาะรถออนไลน์แบบไม่ต้องไปขนส่ง

ต่อภาษีรถยนต์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ คงต้งอบอกว่า กรมขนส่งทางบกพิจารณาจัดเก็บภาษีรถตามความจุรถ (หน่วย: ซีซี) เป็นหลัก เช่น 600 ซีซีแรก 0.50 บาทต่อซีซี, 601 - 1,800 ซีซีละ 1 บาท 50 สตางค์ และเกิน 1,800 ซีซีละ 4 บาท

กล่าวคือยิ่งรถยนต์ซีซีสูงเท่าไหร่ อัตราการเก็บภาษีก็จะสูงนั้นเอง เตรียมเงินไว้ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแบบออนไลน์ เพื่อความอุ่นใจในการขับขี่ได้เลย


ที่มา : www.carsome.co.th

 1144
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์