Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางด้วย GPS ประกอบไปด้วย ตัวรับสัญญาณจากดาวทียม (GPS Receiver Module), ตัวประมวลผล (CPU), โปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำทาง (Software), แผนที่ที่ใช้สำหรับการนำทาง (Map Data)
ช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา หลังจากมีการจุดประกายด้านโลจิสติกส์ขึ้นมา แต่การพัฒนาในด้านโลจิสติกส์ของไทยยังมีการพัฒนาไปได้ไม่มากนัก เพราะในขั้นแรกนั้นการพัฒนาจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านกายภาพทางเดียว โดยไปเน้นพัฒนาโครงข่ายด้านถนนเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง แต่จริงๆแล้วสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าคือการเชื่อมรูปแบบการขนส่งแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน แม้ที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจะพยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการใช้รถยนต์มาใช้รถไฟแทน หรือการขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะลดต้นทุนด้านการขนส่งลงไปได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากว่าทำให้เกิดความซับซ้อนที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้า และทำให้เกิดต้นทุนในการจัดการในแต่ละประเภทการขนส่งที่สูงขึ้น
อาการรถเสียที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ มีดังนี้ สตาร์ทติดยาก อาจเกิดจากแบตเตอรี่ ไดสตาร์ท หรือระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา เสื่อมสภาพ, เครื่องยนต์สั่นแรง/ดับ ให้เช็คด้วยกันเร่งเครื่องยนต์แรงๆ เพราะบางครั้งเครื่องยนต์อาจจะเดินรอบไม่ถูกบ้าง แต่ถ้ายังไม่ดีหายจากอาการนี้ ก็จะเป็นต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกที เนื่องจากเกิดได้จากหลายสาเหตุ

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทได้นำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์