Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการอบรม GPS Technology for Transportation Management ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร IM แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจ SME และยังขาดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ไม่ว่าจะด้วยเงินลงทุน เทคโนโลยี หรือบุคลากร ซึ่งเป็นผลต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ และบริษัท SME หลายบริษัทที่ขาดความสามารถในการแข่งขันก็ต้องปิดตัวไป หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติ
เจ้า Google Map จะแสดงเส้นทางที่ใช้สำหรับหลีกเลี่ยงจากรถติด เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียไปจากรถติด ทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปยังจุดหมายได้เร็วขึ้นหลายนาทีเลยทีเดียว นอกจากนี้ Google Map ยังบอกได้ถึงเวลาว่าจะช้ามากขึ้นแค่ไหน ถ้าคุณใช้เส้นทางที่สภาพการจราจรแออัดกว่าปกติ ซึ่งคำถามต่อมาก็คือเจ้า Google Map นี่รู้ได้อย่างไรว่าแผนการเดินทางแต่ละวันของเราเป็นอย่างไร

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทได้นำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์