Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

เพื่อให้การจัดการเรื่องการขนส่งสินค้า รวมถึงระบบโลจิสติกส์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราจะมาแนะนำเงื่อนไขที่ควรให้ความสำคัญในการพิจารณาในการขนส่งให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบกิจการจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการควบคุมคุณภาพในการขนส่ง
A-GPS ย่อมาจาก Assisted GPS จะเป็น GPS (Global Positioning System) ที่ต้องมีข้อมูลสนับสนุนผ่านระบบ GPRS (General Package Radio Service) ซึ่งจะเป็นการรับส่งข้อมูลโดยอาศัยเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทนการรับข้อมูลจากดาวเทียม GPS เพียงอย่างเดียว ที่อาจจะใช้เวลานานและไม่สามารถรับสัญญาณได้ในสถานที่ที่มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น เช่น ภายในตัวอาคาร หรือจุดอับสัญญาณ GPS ต่างๆ
กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือ กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 2.ปรับระบบบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มาตรฐานระดับสากล 3.พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิกติกส์

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทได้นำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์