Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เข้ามามีส่วนกับธุรกิจแทบทุกประเภท ทำให้การขนส่งสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อไปยังผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน เพราะโลจิสติกส์เปรียบเสมือนหัวใจหลักของทุกกอุตสาหกรรม แน่นอนว่าต้องมีเรื่องที่น่าจับตามองกับโลจิสติกส์ที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่ทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูงขึ้นจากหลายๆปัจจัย ทั้งฝนที่ตกลงมาทำให้ถนนลื่นควบคุมรถได้ยากขึ้น ทั้งระยะการเบรกของรถก็มากขึ้นด้วยในขณะที่ถนนลื่น ทั้งแอ่งน้ำขังที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆตามข้างทาง และขับรถมาเร็วๆอาจจะทำให้เกิดอาการรถเหินน้ำได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้เหล่าผู้ขับขี่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ต้องปรับวิธีและแนวทางในการขับขี่ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนตกเช่นนี้
เพื่อให้การจัดการเรื่องการขนส่งสินค้า รวมถึงระบบโลจิสติกส์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราจะมาแนะนำเงื่อนไขที่ควรให้ความสำคัญในการพิจารณาในการขนส่งให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบกิจการจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการควบคุมคุณภาพในการขนส่ง

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทได้นำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์