Business Solutions

โซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

GPS Tracker T333

"GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านใบขับขี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกตามประกาศ ให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยง ข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS (Global Positioning System) ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในการใช้รถผ่านโปรแกรม Prosoft GPS

อ่านเพิ่มเติม
GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

โปรแกรมติดตามรถยนต์ (Tracking Systems)

โปรแกรมติดตามรถ จะทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS แบบ Realtime online โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบพฤติกรรม การขับขี่ทุกรุปแบบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ เช่นการทุจริตน้ำมัน ขับนอกเส้นทาง นำรถใช้ส่วนตัว เปิดแอร์นอน หรือการลักขโมยสินค้า และผู้ใช้ยังสามารถ เรียกดูรายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่ง ความเร็ว และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

Control Center

Navigator

Tracking Real Time

Tracking History

Ranking

Map

Mark

Shipment

Route Management

Report & Graph

Activity Alerts

ข่าวสารและบทความ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการอบรม GPS Technology for Transportation Management ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร IM แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
การดูตำแหน่งรถหรือยานพาหนะของคุณแบบ real-time ว่าอยู่จุดใดบนแผนที่นั้นมันพื้นฐานเกินไป ซึ่งเราต้องการอะไรที่ดีกว่าและได้มากกว่า โดยคุณสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมของบริเวณโดยรอบสถานที่ที่รถกำลังวิ่งผ่านไป เพียงแค่คุณเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่คุณสนใจบนแผนที่(รวมถึงข้อมูลกฎหมายต่างๆ, การจำกัดความเร็ว, สภาพจราจร, สภาพเส้นทางในขณะนั้น หรืออื่นๆ)
ในการใช้รถโดยทั่วๆไปแล้ว อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน วันนี้เราจึงต้องหัดสังเกตรถของเราและมาดูว่ามีข้อสังเกตเบื้องต้นอะไรบ้างที่เราก็สามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งง่ายๆที่เรามองข้ามไป

Success Stories

ในปัจจุบันต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทได้นำระบบ Software ฐานข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการขาย การจัดส่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์