ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณสามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ของธนาคารที่คุณสะดวก กรุณาทำการโอนและ แจ้งการชำระเงิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและเปิดระบบให้ในเวลาอันรวดเร็ว

ตรา ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ 843-219622-1 มีโชค (เชียงใหม่) ออมทรัพย์ บริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด
การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ
และทางบริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอื่น ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
หมายเหตุ : 
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา แฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน ( Pay-in Slip ) มาที่ แผนกการเงินและบัญชี
ติดต่อ : 02-096-4900 กด 5
อีเมล์ : accountcm@prosoft.co.th
2. ชำระโดยการจ่ายเช็ค

2.1. จ่ายเป็น เช็ค ในนามของ "บริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด" ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 5 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
> แผนที่บริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด

2.2. นำเช็คฝากเข้าธนาคารของบริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด ตามรายละเอียดด้านบน “ต้องเป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น”
พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้
> ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
> ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (บริษัทลูกค้า)
> ระบุชื่อผู้รับเอกสารให้ Attn : แผนกการเงินและบัญชี
3. ชำระโดยตรงกับ บริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด
3.1. ชำระเป็นเงินสด
3.2. ชำระเป็นเช็ค
ถ้ามาชำระที่บริษัทฯ กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวจริง) มาด้วยเพื่อรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

บริษัท โปรซอฟท์ จีพีเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0505560002734
56 หมู่ที่ 5 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท
287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว
หมายเหตุ :
กรณีที่บริษัทของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ กรุณาส่ง ภพ.09 มาที่ accountcm@prosoft.co.th
ให้กับ แผนกการเงินและบัญชี เพื่อทางโปรซอฟท์จะได้จัดส่งเอกสารและเปิดใบกำกับภาษีหรืออื่นๆ ได้ถูกต้อง

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์