AVL การติดตามเพื่องานธุรกิจ

AVL การติดตามเพื่องานธุรกิจ

AVL : การติดตามเพื่องานธุรกิจ

ระบบ AVL : Auto Vehicle Location หรือระบบการติดตามตำแหน่งรถยนต์หรือยานพาหนะ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตามสินค้าและบริการด้านธุรกิจเป็นหลัก สามารถค้นหาและระบุตำแหน่งได้จากระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะในระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส (GPS), ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์, แผนที่ และการแสดงผลที่ให้เข้าได้ง่ายระว่างตัวระบบกับผู้ใช้งาน (Interface) โดยจุดประสงค์หลักของระบบ AVL ก็คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น บริษัทธุรกิจแห่งหนึ่งที่ใช้ระบบ AVL สามารถตรวจสอบได้ถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองจิจูด), ความเร็วบนภาคพื้นดิน, ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์หรือยานพาหนะที่ติดตั้งระบบนี้ นอกจากทราบข้อมูลเบื้องต้นของยานพาหนะที่ได้กล่าวมาแล้ว ระบบ AVL ยังสามารถที่จะค้นหาและใช้เส้นทางอื่นๆ ที่ใช้เวลาน้อยกว่าหรือมีระยะทางที่สั้นกว่า เพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งอาจเป็นบริษัทของลูกค้าต้องการไปส่งสินค้าหรือบริการ

ซึ่งระบบ AVL นี้จะเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อให้แสดงผลตำแหน่งให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยระบบจะใช้แผนที่ที่สามารถตอบสนองให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกและง่าย เช่น สามารถที่จะซูมเข้า-ออก, ปรับการแสดงแผนที่ไปยังมุมอื่นๆ หรือจะจัดเส้นทางการเดินทางได้

ใช้เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากรในการใช้รถยนต์หรือยานพาหนะ และถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในขึ้นตอนการจัดส่งสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทที่จัดส่งสินค้าสามารถที่จะทราบข้อมูลการเดินทางของยานพาหนะที่ใช้จัดส่งได้ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการแจ้งลูกค้าให้ได้ทราบสถานะการเดินทางของสินค้าหรือบริการ

แต่สำหรับซัพพลายเออร์ที่ให้บริการระบบ AVL ส่วนใหญ่นั่นจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ ที่จัดการได้ครอบคลุมและซับซ้อนในการทำงาน โดยการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ซัพพลายเออร์รายต่างๆต้องการจะเป็นแค่การใช้งานที่เล็กน้อยและเรียบง่ายเท่านั้น การใช้งานระบบ AVL จะใช้งานโดยการใช้เมาส์คลิกแทนที่จะใช้การกดแป้นพิมพ์ การจัดการเกี่ยวกับกลุ่มรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าหรือบริการก็จะไม่ซับซ้อน ซึ่งการจัดการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณที่มีราคาสูงและไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆมากมาย การจัดการนี้สามารถจัดการได้เพียงแค่ใช้คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์สำหรับติดตามนั้นจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยจากรถหรือยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์อยู่เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในยานพาหนะนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปประมวลผลและไปแสดงตำแหน่งบนแผนที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อมูล: http://whatis.techtarget.com/

GPS
 3104
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์