วิธีเรียกดูรายงานการใช้รถ และการใช้น้ำมัน

วิธีเรียกดูรายงานการใช้รถ และการใช้น้ำมัน

Q:

ดูรายงานสรุปการใช้รถเพื่อดูระยะทางการวิ่งของรถ เวลาจอดรถ ประมาณการใช้น้ำมัน แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ทำอย่างไร?

A:

เมื่อ login เข้าสู่ระบบของ Prosoft GPS แล้ว

1.เลือก All Application >> Analysis  

2. เลือกรายงานสรุปการใช้รถ 

3. เลือกประเภทรายงาน และ ระบุวันที่ ตามตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1: แสดงการเลือกช่วงวันที่ของข้อมูลที่ต้องการ

4. เลือกทะเบียนรถที่ต้องการดูรายงาน คลิก  

จากนั้นคลิก Preview ตามตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2: แสดงการเลือกลำดับของรถที่ต้องการข้อมูล

รูปที่ 3: แสดงรายงานสรุปการใช้รถ

5. สั่งพิมพ์รายงานหรือบันทึกได้

 2579
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์