ฟังก์ชันเครื่องรูดบัตร และการแสดงผล

ฟังก์ชันเครื่องรูดบัตร และการแสดงผล

Q:

เมื่อรูดใบขับขี่แล้วหน้าระบบ Prosoft GPS แสดงผลการรูดใบขับขี่อย่างไร

A:

รูปที่ 1: แสดงการรูดใบขับขี่ (ภาพ http://www.value.in.th/)

รูปที่ 2: แสดงผลของการรูดใบขับขี่

รูปที่ 3: แสดงผลของการรูดใบขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง

ให้ทำการรูดซ้ำ  เพื่อ Log Out และรูดซ้ำเพื่อ Log In อีกครั้ง  ถ้ารูดถูกต้องในระบบจะขึ้นเลขที่ใบขับขี่จำนวน 15 หลักในหน้า Tracking (ตามตัวอย่างรูปที่ 2 แสดงผลของการรูดใบขับขี่)  การรูดเร็วเกินไปเครื่องอ่านบัตรจะอ่านไม่ทัน หากรูดช้าเกินไปเครื่องอ่านบัตรจะอ่านค่าผิดหรืออาจจะไม่อ่านค่าเข้าระบบ  เช่น อ่านบัตรเป็นตัวเลข 00000000  หรือ !@#$#%เป็นต้น

 1657
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์