วิธีการตั้งค่า Notification เพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ

วิธีการตั้งค่า Notification เพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ

Q:

ตั้งค่าเพื่อแจ้งเตือน(Notification) ต่างๆในโปรแกรม Prosoft GPS ทำอย่างไร?

A:

1. เลือก Setup >> กำหนดรหัสรถ

2. เลือกรหัสรถที่ต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน >> กด Edit 

3. ไปที่ Alert >> ทำเครื่องหมายถูก ที่ "การแจ้งเตือนทางโปรแกรม"

4. ทำเครื่องหมายถูก ในเช็คบ็อกของรายการการแจ้งเตือนที่ต้องการ

5. เมื่อเลืิ่อกรายการการแจ้งเตือนที่ต้องการแล้ว >> กด Save

รูปที่ 1: แสดงการเลือกรายการการแจ้งเตือนทางโปรแกรม

รูปที่ 2: แสดงผลการแจ้งเตือนทางโปรแกรม (์Notificaion)

 1321
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์