การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ ทำอย่างไร

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ ทำอย่างไร

Q:

กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบมีไว้ทำอะไร และใช้งานอย่างไร?

A:

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ(Admin) สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของโปรแกรม เพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าใช้งานในโปรแกรมหรือไม่ และเข้าใช้งานได้ในระบบไหนบ้าง สามารถกำหนดได้ดังนี้

1Login เข้าใช้งานโปรแกรม Prosoft GPS Web Application

2. เลือก Administrator

3. เลือก กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบ

4. สร้างโฟลเดอร์ เลือก >> New กำหนดชื่อสิทธิ์การใช้ระบบ และกำหนดสิทธิ์ในระบบต่างๆ ในส่วนของ Permission และ Pages Permission ให้สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ของแต่ละระบบ

5. กด Save

6. นำไปตั้งค่ากำหนดสิทธิ์การใช้ระบบของแต่ละ User ในรายการกำหนดผู้ใช้ระบบ

 4649
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์