อุปกรณ์ GPS Tracker ทำไมต้อง Set Sleep mode

อุปกรณ์ GPS Tracker ทำไมต้อง Set Sleep mode

Q:

อุปกรณ์ GPS Tracker ทำไมต้อง Set Sleep mode?

A:

อุปกรณ์ GPS Tracker  ที่ทำการ set sleep mode  จะช่วยประหยัดไฟ และลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล  ในขณะช่วงเวลาที่ตัวเครื่องหยุดทำงานหรือในขณะที่รถจอดดับเครื่อง  แต่จะมีข้อเสียตรงที่ช่วงเวลาที่ตัวเครื่องหยุดส่งข้อมูลไป ผู้ใช้จะไม่สามารถทราบได้ว่า ตัวอุปกรณ์ GPS Tracker หยุดส่งข้อมูลเพราะเข้า sleep mode หรือว่าตัวเครื่องถูกถอดและหยุดทำงาน

 1494
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์