วิธีการ Import ข้อมูลลูกค้า จากไฟล์ Excel เข้าโปรแกรม Prosoft GPS ทำอย่างไร

วิธีการ Import ข้อมูลลูกค้า จากไฟล์ Excel เข้าโปรแกรม Prosoft GPS ทำอย่างไร

Q:

การ Import ข้อมูลลูกค้า จากไฟล์ Excel เข้าโปรแกรม Prosoft GPS ทำอย่าง่ไร

A:

1. Login เข้าใช้งานโปรแกรม Prosoft GPS Web Application

2. เลือกไปยัง "เมนูการตั้งค่า"

3. เลือก "กำหนดรหัสลูกค้า"

4. เลือก "More Action"

5. เลือก "Import ข้อมูลลูกค้า" >> Choose File ที่ทำเป็น Template บันทึกข้อมูลลูกค้า >> View Data >> Import Data

รูปตัวอย่างการแสดงผล เมื่อเลือก Import Data

 1709
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์