สภาพอากาศมีผลต่อระบบ GPS อย่างไร

สภาพอากาศมีผลต่อระบบ GPS อย่างไร

Q:
สภาพอากาศมีผลต่อระบบ GPS อย่างไร
A:
สภาพอากาศมีผลต่อระบบ GPS อย่างไร
สภาพอากาศส่งผลต่อระบบ GPS โดยขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก หรือมีเมฆมาก อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ GPS ลดลง หรือสัญญาณ LOSS แต่รับสามารถพิกัดตำแหน่งได้ นอกจากจะเกิดฝนตกพายุหนักๆ จนฟ้าปิด จะไม่สามารถรับสัญญาณได้ 4274
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์