วิธีการเข้าดูรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ใน Web app. มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการเข้าดูรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ใน Web app. มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
วิธีการเข้าดูรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ใน Web app. มีขั้นตอนอย่างไร
A:
วิธีการเข้าดูรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ใน Web app. มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่ gprs.prosoftgps.com  เข้าไปที่ Analysis >> รายงานการแจ้งเตือน2.2.จากนั้น กรอกรายละเอียด วันที่ , รหัสรถ,รหัสพนักงานและเหตุการณ์ที่ต้องการดู  จากนั้นกด “Preview” ระบบจะแสดงรายการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ 3225
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์