วิธีการดูรายงานการเข้าออกบริษัทลูกค้าทำอย่างไร

วิธีการดูรายงานการเข้าออกบริษัทลูกค้าทำอย่างไร

Q:

การที่รถของเราเข้าไปยังสถานที่ต่างๆที่เราบันทึกไว้ เราสามารถดึงรายงานการเข้าออกตามสถานที่ต่างๆได้ดังนี้

A:

1. Login เข้าใช้งานโปรแกรม Prosoft GPS Web Application

2. เลือก All Application

3. เลือก Route >> เลือกการเข้า-ออกบริษัทลูกค้า

4. เลือก รายงานการเข้าออกบริษัทลูกค้า

5. เลือก ระบุวันที่ และรหัสรถที่ต้องการให้แสดงข้อมูล >> เลือกแล้วกดแสดงข้อมูล >> รอการประมวลผล

6. ข้อมูลหลังการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

7. เข้าระบบ Route Report เพื่อทำการ print หรือ ดูรายงาน >> เลือกระบุวันที่ และ รหัสลุกค้าที่ทำการประมวลไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว >> Preview

 1324
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์