Prosoft GPS ช่วยอะไรได้บ้าง

Prosoft GPS ช่วยอะไรได้บ้าง

                Prosoft GPS นั้นเป็นระบบที่ใช้ในการติดตามรถยนต์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเป็นอีก solution ของทางบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะจะเข้ามาเป็นอีกตัวช่วยสำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานรถภายในองค์กร และต้องการการบริหารจัดการรถให้มีมาตรฐาน ทั้งยังช่วยในการจัดการที่เกี่ยวกับ Logistics ในด้านการขนส่ง ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ เป็นการควบคุมการใช้งานต้นทุนในด้านนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปในตัวอีกด้วย

เราช่วยอะไรได้บ้าง...

1.ช่วยในการติดตามรถแบบ Real Time : ส่งข้อมูลของรถตลอดเวลา ช่วยให้รู้ว่ารถขอเรานั้นอยู่ที่ไหน มีการใช้ความเร็วเท่าไหร่ ความเร็วสูงเกินไปจนอันตราย หรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

2.วัดระดับน้ำมันในการใช้งาน : มีการวัดระดับการใช้น้ำมันที่เหลืออยู่ของรถจริงๆ ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการใช้น้ำมันที่เกินความเป็นจริง ไปถึงการทุจริตน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3.ควบคุมเส้นทางการใช้รถ : มีการกำหนดโซนเข้า-ออก ที่ต้องการให้รถวิ่งได้ เพื่อดูว่ารถไปในบริเวณที่ไม่ต้องการ หรือออกนอกเขตที่ต้องการหรือไม่

4.ระบบการดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง : สามารถดูรูปแบบการเดินรถย้อนหลังได้ ว่ารถมีการใช้เส้นทางในลักษณะใด ความเร็วที่ใช้ในแต่ละช่วง รวมถึงเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้น

5.ระบบการแจ้งเตือน : สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถ เช่น การใช้ความเร็วกินกำหนด, การทุจริตน้ำมัน, เหตุผิดปกติของรถที่เสี่ยงต่อการสูญหาย และอีกหลายๆอย่าง

6.สร้างบันทึกการขนส่งสินค้าได้ : ด้วยระบบนี้ จะสามารถสร้างใบส่งของในระบบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าในแต่ละวัน รถในองค์กรของเราต้องไปส่งของที่ไหน หรือไปที่จุดหมายปลายทางใดบ้าง

7.บันทึกการเข้าออกบริษัทลูกค้า : ส่วนนี้จะช่วยให้เห็นว่ามีการเข้าออกไปยังลูกค้าของเราที่เราเพิ่มไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันว่ารถแต่ละคันนั้นได้เข้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการแล้วเรียบร้อย

8.บันทึกการซ่อมบำรุงของรถ : บันทึกการซ่อมบำรุงของรถ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอะไหล่, การนัดตรวจเช็ค รวมไปถึงบันทึกไปเพื่อแจ้งเตือนเรื่อง พรบ., ประกันภัย และการเสียภาษีของรถยนต์

9.ดูข้อมูลโดยรวมในรูปแบบของรายงาน : ทุกข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว ท้ายที่สุดยังสามารถนำมาสรุปให้ดูแล้วเข้าใจง่ายได้ด้วยในรูปแบบของรายงานสรุปรวม เช่น การเดินรถก็มาสรุปเป็นรายงานการเดินรถ, น้ำมันก็มาสรุปเป็นรายงานการใช้น้ำมันได้ ทั้งฟังก์ชันอื่นๆก็เช่นเดียวกัน

 

 92
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์