บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

"บริษัทของเราเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกแพ็คเกจจิ้งต่างๆ มีการใช้รถยนต์ในการส่งสินค้าเป็นประจำ ก่อนหน้าที่จะมาใช้ Prosoft GPS ทางบริษัทเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปริมาณน้ำมันที่ใช้ไปและการใช้รถยนต์ของพนักงานที่นำรถยนต์ไปใช้ส่วนเรื่องส่วนตัว และหลังจากที่ติด GPS ปัญหาเหล่านี้ก็ลดน้อยลง ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย"

คุณเกณิกา สอนสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแพ็คเกจจิ้ง

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
ก่อนหน้าที่จะมาใช้ Prosoft GPS ทางบริษัทเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปริมาณน้ำมันที่ใช้ไปและการใช้รถยนต์ของพนักงานที่นำรถยนต์ไปใช้ส่วนเรื่องส่วนตัว จึงมีความคิดอยากจะนำโปรแกรมอะไรสักโปรแกรมมาช่วยเหลือในเรื่องนี้ จึงได้ติดต่อข้ามาที่ Prosoft ทางทีมงานของ Prosoft ให้บริการเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในการใช้งาน GPS ได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย และตอบโจทย์ตามความต้องการ จึงไว้วางใจและตัดสินใจที่จะเลือกใช้โปรแกรมของ Prosoft

โปรแกรม Prosoft GPS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
ช่วยลดค่าเชื้อเพลิงในการส่งสินค้า และสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้รถยนต์ของพนักงานได้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานนำรถยนต์ของบริษัทไปใช้ในการส่วนตัวหรือไม่ นอกจากนี้ยังทำให้การส่งสินค้านั้นสะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถบอกเส้นทางและเป้าหมายที่ต้องการไปได้อย่างแน่นอน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์