บริษัท ไดกิ้นแอร์คอนดิชั่นนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดกิ้นแอร์คอนดิชั่นนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

"ในปัจจุบัน ต้องใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯขับรถในการเดินทาง บริการลูกค้าและติดต่อหน่วยงานราชการต่าง บางครั้งก็เกิดข้อสงสัยว่า ไปตามเส้นทางที่แจ้งไว้หรือไม่ ไปจุดหมายปลายทางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ มีการนอกเส้นทางหรือไม่ ตอนนีอยู่ที่ไหน ในหว่างการเดินทางนั้น บริษัทฯจะตรวจสอบได้อย่างไร เมื่อมีระบบโปรแกรม Prosoft GPS ช่วย ก็คงสะดวกยิ่งขึ้น"

คุณจิรา กล่อมทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบุคคล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ผลิตเครื่องปรับอากาศ

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน : 100 คน

โปรแกรม Prosoft GPS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
สามารถตรวจสอบการตำแหน่งการเดินทางของรถได้ตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหน และกำลังเดินทางไป ใช้ความเร็วอย่างไร ตรวจสอบเวลาไปถึงจุดหมายปลายทางได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์