บริษัท ทรัพย์สมชาย ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ทรัพย์สมชาย ทรานสปอร์ต จำกัด

"โปรแกรม Prosoft GPS สามารถควบคุมการขับขี่ และติดตามสถานะของรถขณะเดินทาง ในระหว่างการทำงานได้"

คุณวราวุฒิ เหมือนบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ขนส่งสินค้า

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน : 20 คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
ควบคุมการขับขี่ และติดตามสถานะการเดินทาง

โปรแกรม Prosoft GPS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
ช่วยวางแผนเส้นทางในการขนส่ง และค้นหาประวัติการขนส่ง

นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor)
1. รวดเร็ว

2. ซื่อสัตย์

3. ตรงต่อเวลา 

Website
www.subsomchai.com

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์