การส่งสินค้า

การส่งสินค้า

เป็นการตรวจสอบตำแหน่งการส่งของให้ลูกค้าตามบันทึกการส่งของ

Benefit :
  • สามารถตรวจสอบตำแหน่งสถานที่ ในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ก่อนนำไปวางแผนการจัดเส้นทาง ในระบบ Route Management
  • สามารถค้นหาข้อมูลบันทึกการส่งสินค้า จากช่วงวันที่เพิ่มบันทึกการส่งสินค้า ประเภทของรถ ทะเบียนรถ และ ลูกค้าได้
  • ดูตำแหน่งสถานที่ส่งของให้ลูกค้าผ่านแผนที่ได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์