Shipment Management

Shipment Management

3 รายการ
เป็นการบันทึกการส่งสินค้า รายการสินค้าที่ส่ง รายละเอียดสถานที่ที่ต้องไปส่ง เพื่อช่วยในการบันทึกรายการส่งสินค้าก่อน การนำไปวางแผนการจัดเส้นทางในระบบ Route Management
เป็นการบันทึกแผนการเข้าบริษัทลูกค้า ช่วยในการกำหนดแผนการออกหาลูกค้าของพนักงาน และช่วยในการเก็บข้อมูล การออกหาลูกค้าในแต่ละวัน พร้อมช่วยในการวางแผนการใช้รถของพนักงานในองค์กร
เป็นการตรวจสอบตำแหน่งการส่งของให้ลูกค้าตามบันทึกการส่งของ

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์