แผนการเข้าบริษัทลูกค้า

แผนการเข้าบริษัทลูกค้า

เป็นการบันทึกแผนการเข้าบริษัทลูกค้า ช่วยในการกำหนดแผนการออกหาลูกค้าของพนักงาน และช่วยในการเก็บข้อมูล การออกหาลูกค้าในแต่ละวัน พร้อมช่วยในการวางแผนการใช้รถของพนักงานในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกข้อมูลแผนการเข้าบริษัทลูกค้าได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุชื่อลูกค้า, ทะเบียนรถ โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถระบุสถานะแผนการเข้าบริษัทลูกค้าได้
  • สามารถกำหนดการแผนการเข้าบริษัทลูกค้าได้ เช่น รถคันไหนที่จะขับไปพบลูกค้า, วันที่ เวลาที่จะไปพบลูกค้า
  • สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่พบลูกค้าได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์