Notification

เป็นระบบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดกับรถ เช่น ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด,รถออกนอกโซน, แบตเตอรี่ต่ำกว่ากำหนด, น้ำมันต่ำกว่ากำหนด ฯลฯ ช่วยให้รับรู้ทุกเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของรถมีการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าเว็บไซต์, SMS, E-mail และยังสามารถเรียกดูรายงานแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ Module Analysis >Alert Reports ได้

Benefit :
  • สามารถเลือกการแจ้งเตือนผ่านทาง หน้าเว็บไซต์, SMS, E-mail ได้
  • สามารถเลือกแจ้งเหตุการณ์ตามที่ต้องการได้
  • มีแจ้งเตือนไม่พบสัญญาณดาวเทียม
  • มีแจ้งเตือนสตาร์ทเครื่อง / ดับเครื่อง
  • มีแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนด
  • มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ถูกถอด / แบตเตอรี่ต่ำกว่ากำหนด
  • มีแจ้งเตือนน้ำมันต่ำกว่ากำหนด / น้ำมันลดลงผิดปกติ
  • มีแจ้งเตือนรถเข้าพื้นที่ไม่อนุญาต / รถออกนอกพื้นที่อนุญาติ
  • มีแจ้งเตือนข้อมูลรถไม่เป็นปัจจุบัน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์