รถทัวร์ รถโดยสาร

รถทัวร์ รถโดยสาร

การบริหารจัดการ ด้านเวลา
 • ควบคุมเวลาในการออกจากสถานีและเวลาถึงจุดหมาย
 • สามารถคำนวณเส้นทาง เพื่อระบุระยะเวลาการวิ่งรถจากต้นทางถึงปลายทาง
บริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย
 • ควบคุมความเร็วของรถขณะขับขี่บนท้องถนน และตรวจสอบถึงเส้นทางว่าวิ่งในเส้นทางที่กำหนดหรือไม่
 • วิเคราะห์การขับรถด้วยรายงานรายละเอียดการเดินรถ เพื่อตรวจสอบการขับรถของพนักงานแต่ละคน
 • กรณีที่รถเสีย สามารถติดตามตำแหน่งของรถ ณ ปัจจุบันได้ทันที  เพื่อส่งรถเข้าไปได้ทันที
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • ประหยัดค่าเชื้อเพลิง อันเนื่องมาจากการจอดรถไม่ดับเครื่อง ขับเกินความเร็ว หรือขับรถออกนอกเส้นทาง
 • เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน เพื่อนำมาวิเคราะห์กับการใช้งานจริง
 • ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากการออกนอกเส้นทาง
งานบริการ และภาพลักษณ์บริษัท
 • เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นต่อการขนส่งหรือบริการ
 • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท
บำรุงรักษารถ
 • ยืดอายุการใช้งานของรถด้วยการตรวจสอบรายงานสรุปการเดินรถในแต่ละวัน แสดงเวลาที่ใช้เดินรถ ระยะทางรวมที่ใช้ เพื่อช่วยการบำรุงรักษาตามสภาพให้รถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบบำรุงรักษาคอยแจ้งเตือนท่านเมื่อรถต้องเข้าทำการซ่อมบำรุงหรือต่อทะเบียน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์