รถบรรทุก รถขนส่ง

รถบรรทุก รถขนส่ง

บริหารจัดการ การลดต้นทุน
 • การวางแผนเส้นทางการเดินทางเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลื้องน้ำมัน
 • สามารถวิเคราะห์การสิ้นเปลืองน้ำมันอันเนื่องมาจากการจอดรถไม่ดับเครื่อง
 • สามารถประมาณการ การใช้น้ำมันจากระยะทางที่รถวิ่ง และเปรียบเทียบ ประมาณการใช้กับการใช้จริงได้
บริหารการจัดส่งและจัดการเส้นทาง
 • สามารถวางแผนเส้นทางและจัดสินค้าตามตารางการส่งสินค้าตามโซนหรือเขตพื้นที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
 • เพื่อให้สามารถส่งสินค้าถูกที่ ตรงเวลา ป้องกันการแวะจอดหรือหยุดรถ เพื่อดึงเวลา
 • เมื่อมีงานใหม่เข้ามาสามารถจัดรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปได้ทันทีทำให้ประหยัดค่าน้ำมันรถ และ จัดส่งได้รวดเร็ว
ป้องกันการทุจริต
 • สามารถตรวจสอบการเติมน้ำมัน เพื่อป้องกันการแทรกบิลน้ำมัน
 • ตรวจสอบการทุจริตน้ำมัน โดยสามารถอ้างอิงถึงสถานที่ที่คาดว่ามีการทุจริตน้ำมันกราฟที่แสดงการเติมน้ำมัน เพื่อป้องกันการขโมยดูดน้ำมันจากรถ
 • สามารถตรวจสอบเส้นทางการวิ่งรถย้อนหลัง เพื่อป้องกันการใช้งานรถส่วนตัว
 • เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
ป้องกันอุบัติเหตุ
 • สามารถตรวจสอบการขับรถความเร็วเกินกำหนด จำนวนกี่ครั้ง ความเร็วสูงสุดที่ขับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ
งานบริการ และภาพลักษณ์บริษัท
 • ระบบ GPS ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นต่อการขนส่งหรือบริการ
 • เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • มีข้อมูลไว้บริการลูกค้า
 • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท
บำรุงรักษารถ
 • ยืดอายุการใช้งานของรถด้วยการตรวจสอบรายงานสรุปการเดินรถในแต่ละวัน แสดงเวลาที่ใช้เดินรถ ระยะทางรวมที่ใช้ เพื่อช่วยการบำรุงรักษาตามสภาพให้รถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบบำรุงรักษาคอยแจ้งเตือนท่านเมื่อรถต้องเข้าทำการซ่อมบำรุงหรือต่อทะเบียน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์