บริษัท อ.โชคถาวร จำกัด

บริษัท อ.โชคถาวร จำกัด

"ต้องการนำโปรแกรม Prosoft GPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์กับการทำงาน "

คุณปวีร์ณัฐ ลาภวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
โกดังให้เช่า

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน : 4 คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
ใช้ในการดูตำแหน่งของรถ 

โปรแกรม Prosoft GPS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
วางแผนการเดินทาง 

นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor)
cost leadership

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์