ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม GPS

ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม GPS

ภาพ: http://space.skyrocket.de/

                ศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเครื่องส่งสัญญาณวิทยุนั้นทำมีการต่อยอดและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับการเดินทาง เรียกว่า Radio Beacons รวมทั้ง Logan และ Omega และในที่สุดเทคโนโลยีของดาวเทียมก็ทำให้อุปกรณ์ช่วยสำหรับการเดินทางและการหาตำแหน่งจะพิจารณาจากเส้นที่สัญญาณเดินทางผ่านด้วยการวัด Doppler ที่เคลื่อนที่ ซึ่งมีระบบ Transit เป็นระบบช่วยการเดินเรือโดยอาศัยดาวเทียม ระบบนี้ได้รับการคิดค้นในปี ค.ศ.1950 และใช้งานอยู่ 33 ปี จึงได้ปลดประจำการไป โดยจุดประสงค์หลักของระบบ Transit นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อการหาตำแหน่งที่แน่นอนให้กับเรือดำน้ำ Polaris ที่มีจรวดน้ำวิถี หลักการคือ การคาดการณ์โดยใช้ความถี่ Doppler ที่เปลี่ยนแปลกตำแหน่งไปจากดาวเทียมสปุกนิก(Sputnik) ซึ่งความที่ของสัญญาณที่เปลี่ยนของ Doppler นั้นเองจะนำไปพิจารณาและคำนวณจากการโคจรของดาวเทียมจากข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ตามสถานีเมื่อดาวเทียมโคจรผ่านไป

ระบบ Transit ประกอบด้วยดาวเทียม 6 ดวง ที่เกือบเป็นวงกลม การโคจรผ่านขั้วโลกที่ความสูง 1,075 กิโลเมตร ระยะเวลาของการหมุนที่ 107 นาที การโคจรของดาวเทียม Transit จะมีความแน่นอนกว่าโดยติดตามจากสถานพื้นโลกที่กำหนดไว้ ด้วยความเร็วที่แน่นอน 35 ถึง 100 รอบต่อนาที แต่ Transit ก็มีปัญหาคือ การครอบคลุมพื้นที่จะมีช่องว่างระหว่างกันมาก ผู้ใช้ต้องคำนวณโดยการ interpolate ตำแหน่งของตนเองระหว่างที่ดาวเทียมโคจรผ่านไป

                ความสำเร็จของ Transit เป็นตัวกระตุ้นให้ทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐฯ พิจารณาระบบช่วยการเดินทางและระบุตำแหน่งที่ก้าวหน้ากว่าเดิมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้สร้างระบบการหาตำแหน่ง Navstar ทั่วโลก ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อเอาไว้ในการระบุตำแหน่งการนำวิถีของจรวดทั้งทางบก ทางอากาศ และยังสามารถบอกได้ว่ากองกำลังทหารอยู่ที่ใดของสนามรบ ซึ่งนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก แต่จีพีเอส(GPS) จะแตกต่างกับ Transit คือ GPS จะให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ให้ความถูกต้องและแม่นยำมากกว่าระบบเดิม จึงมีการพัฒนาดาวเทียมที่มีความทันสมัยและเหมาะสมในการนำไปใช้งานต่างๆ โดยปัจจุบันนี้ดาวเทียม GPS ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว 4 รุ่น

รุ่นที่ 1 เรียกว่า Block I

รุ่นที่ 2 เรียกว่า Block II/IIA

รุ่นที่ 3 เรียกว่า Block IIR

รุ่นที่ 4 เรียกว่า Block IIF

คุณลักษณะบางประการของดาวเทียม GPS

ชื่อ: Navstar

บริษัทที่ผลิต: Rockwell International

น้ำหนัก: 930 kg. (in orbit)

วงโคตร: 2 ชั่วโมง / รอบ

ขนาด: 5.1 m.

ความเร็วในการโคจร: 4 km./sec

สัญญาณที่ส่ง: 1572.42 MHz. และ 1227.60 MHz.

เครื่องรับสัญญาณ: 1783.74 MHz.

นาฬิกา: 2 Cesium and 2 Rubidium

อายุการใช้งาน: 7.5 ปี (รุ่น Block IIR อยู่ที 10 ปี)

ข้อมูล: https://www.baanjomyut.com/ 

GPS
 5602
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์