อีก 2 ส่วนประกอบที่สำคัญของ GPS

อีก 2 ส่วนประกอบที่สำคัญของ GPS

ภาพ: https://www.theadventurejunkies.com/ 

                เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าระบบจีพีเอส(GPS) นั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญๆอยู่ก็คือ ส่วนอวกาส หรือก็คือดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนั่นเอง มีหน้าที่คอยส่งสัญญาณมายังภาคพื้นเพื่อไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณแต่ละตัว แต่นอกจากนั้นก็ยังมีอีก 2 ส่วนใหญ่ที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถ้าขาดไปก็อาจจะทำให้เทคโนโลยีจีพีเอสนี้ไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกล

1. ส่วนที่เป็นสถานีควบคุมภาคพื้น (Control Station Segment)

                สถานีควบคุมนี้จะมีอยู่ 5 แห่ง ประกอบด้วยสถานีควบคุมหลัก(Master Control Station) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบดาวเทียมจีพีเอส ตั้งอยู่ที่เมือง Colorado Springs ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และสถานีย่อยอีก 4 สถานี(Monitor Station) ตั้งอยู่ที่เมือง Diego Garcia, Ascension Island, Kwajalein, Hawaii

โดยสถานีเหล่านี้มีหน้าที่คอยติดต่อสื่อสาร(Tracking) กับดาวเทียม ประมวลผลเพื่อบอกตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง คอยตรวจสอบดาวเทียมแต่ละดวงว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ จะมีเรดาร์ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา ให้อยู่ในวงโคจร ความสูง ความเร็ว และตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมกันนี้สถานีเหล่านี้ยังมีหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียมและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสต่างๆ เพื่อบอกตำแหน่งและข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. ส่วนของผู้ใช้ (User Segment)

                ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียม นำมาประมวลผลเป็นค่าพิกัดตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณ(GPS Receiver) เช่น มือถือที่ใช้กันอยู่ทั่วไปให้ทันสมัยและสะดวกกับการใช้งานมากขึ้น สามารถใช้งานได้ทุกตำแหน่งในโลก และแสดงพิกัดได้มีความแม่นยำสูง

ภายในเครื่องจีพีเอสนั้นจะมีโปรแกรมอยู่ในตัวเครื่องเพื่อทำการคำนวณ ตรวจสอบ ถอดรหัสสัญญาณที่ได้จากดาวเทียม ให้ทราบว่าอยู่ทีตำแหน่งใดๆในเวลานั้น แล้วจึงแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบผ่านที่หน้าจอของตัวอุปกรณ์ แต่การแสดงผลก็จะแสดงแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวอุปกรณ์ ของแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์

ข้อมูล: https://romantic02.wordpress.com/ 

GPS
 511
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์