รูปแบบการส่งข้อมูลของดาวเทียม GPS

รูปแบบการส่งข้อมูลของดาวเทียม GPS

                แม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้จีพีเอสกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็อาจจะมีใครหลายคนที่อยากจะเข้าใจรูปแบบการส่งสัญญาณของมันคร่าวๆว่าส่งสัญญาณในรูปแบบใด ซึ่งจริงๆแล้วการใช้สัญญาณจีพีเอสที่ได้มานั้น มีความสามารถในการใช้งานลักษณะงานแบบใดได้อีก ซึ่งดาวเทียมจีพีเอสนั้น แต่ละดวงจะส่งสัญญาณ 2 ชนิด คือ

1. สัญญาณเพื่อการบอกตำแหน่งแบบมาตรฐาน (Standard Positioning Service, SPS)

                การบอกตำแหน่งแบบมาตรฐานนี้จะเป็นการเปิดให้บริการฟรี ไม่มีการเข้ารหัสใดๆ แต่ความแม่นยำของแบบมาตรฐานนี้จะมีความแม่นยำไม่มากนัก SPS นี้เป็นการส่งสัญญาณแบบ Spread-Spectrum ที่กระจายความถี่ที่ 1575.12 เมกกะเฮิร์ท ซึ่งช่วงความยาวคลื่นนี้จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนต่างๆ จากสภาพแวดล้อม หรือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าบนโลก

สัญญาณ SPS ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่ ข้อมูล Almanac และข้อมูล Ephemeris โดยข้อมูล Almanac เป็นข้อมูลที่บอกถึงสภาพของดาวเทียม ตำแหน่ง วงโคจรของดาวเทียมในระบบทุกดวงคร่าวๆ อุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส จะรับข้อมูล Almanac จากดาวเทียมดวงใดๆที่สามารถรับสัญญาณได้ แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเลือกรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถใช้ในการคำนวณพิกัดตำแหน่งได้ ส่วนข้อมูล Ephemeris จะเป็นข้อมูลที่แม่นยำโดยละเอียดของวงโคจรของดาวเทียมแต่ละดวงที่ทำการรับสัญญาณ ทำให้ทราบตำแหน่งของดาวเทียมดวงนั้นๆ

2. สัญญาณเพื่อการบอกตำแหน่งแบบละเอียด (Precise Positioning Service, PPS)

                การบอกตำแหน่งแบบละเอียดนี้จะมีความแม่นยำมากกว่าการบอกตำแหน่งแบบมาตรฐาน การบอกตำแหน่งแบบละเอียดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับด้านการทหารโดยเฉพาะ หรืองานต่างๆที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเท่านั้น ข้อมูลที่ส่งในชุดสัญญาณนี้จะถูกเข้ารหัสไว้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ได้นี้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส เพื่อแสดงจุดบนแผนที่และตำแหน่งของอุปกรณ์รับสัญญาณว่าอยู่ตำแหน่งใด ทั้งนี้การแสดงผลจะขึ้นกับข้อมูลแผนที่ที่ติดตั้งในอุปกรณ์รับสัญญาณด้วยว่ามีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด ซึ่งแผนที่พื้นฐานบางครั้งอาจจะไม่ได้ติดตั้งมากับอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสทุกรุ่น จำเป็นจะต้องซื้อแยกจากตัวเครื่องอีกที

ข้อมูล: https://romantic02.wordpress.com/

GPS
 902
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์