ประมาณการส่งของ

ประมาณการส่งของ

เป็นหน้าต่างบันทึกความถี่ของลูกค้าแต่ละรายว่าในแต่ละเดือน แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ มีลูกค้ากี่ราย ที่จะต้องส่งของ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดวันเดือนปี ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งของ เพื่อเตรียมวางแผนการเดินรถ โดยจะดึงข้อมูลควมถี่ มาจากกำหนดไว้ที่หน้าต่างกำหนดรหัสลูกค้าของลูกค้าแต่ละรายมาแสดง

Benefit :
  • สามารถระบุเขตพื้นที่
  • สามารถระบุเลือก เฉพาะลูกค้าที่ต้องการประมาณการส่งของ
  • สามารถระบุเดือนที่ต้องการประมาณการส่งของ เพื่อเตรียมวางแผนการเดินรถล่วงหน้า
  • สามารถกำหนดความถี่การส่งของแบบประจำสัปดาห์ เช่น บริษัทจะต้องส่งของประจำทุก 1 สัปดาห์ โดยส่งของทุกวันจันทร์ และ วันพุธ ของสัปดาห์
  • สามารถกำหนดความถี่การส่งของแบบประจำเดือน เช่น บริษัทจะต้องส่งของประจำทุก 1 เดือน ทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยส่งของทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขความถี่การส่งของ เช่น บริษัทจะต้องส่งของให้ลูกค้า ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม ปี 56 ถึง มกราคม ปี 57
สิ่งที่ได้รับจากการบันทึก :

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์