จัดเส้นทางการส่งของ

จัดเส้นทางการส่งของ

เป็นหน้าต่างบันทึกการจัดเส้นทางการส่งของเป็นการวางแผนเส้นทางการส่งของ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้มากที่สุด รวมไปถึงช่วยในการลดระยะทางและเวลา ในการส่งของให้กับลูกค้า แล้วยังสามารถตรวจเช็คสถานะการส่งของ

Benefit :
 • สามารถจัดเส้นทางโดยอ้างอิงจากใบส่งของ
 • สามารถจัดเส้นทางโดยอ้างอิงจากลูกค้า
 • สามารถจัดเส้นทางตามระยะทางที่สั้นที่สุด
 • สามารถจัดเส้นทางตามระยะเวลาที่มีกำหนดการส่งของ
 • สามารถแก้ไขเส้นทางการวิ่งจากแผนที่จัดไว้ ได้ภายหลังก่อนการวิ่งรถจริงได้
 • สามารถจัดเส้นทางแบบขาเดียวได้
 • สามารถเปลี่ยนจุดเริ่มต้นการวิ่งรถได้ รองรับกรณีที่บริษัทฯ มีที่อยู่หลายๆ สาขา
 • สามารถตรวจสอบสถานะการส่งของได้แบบ Realtime เช่น สถานะยังไม่ได้ส่ง, สถานที่จุดส่งของจุดต่อไปและ สถานะส่งของเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถตรวจสอบสถานะการส่งของแบบย้อนหลัง
 • สามารถตรวจสอบเส้นทางของแผนที่วางไว้กับเส้นทางที่วิ่งจริงของรถ
 • แจ้งเตือนรถออกนอกเส้นทางจากแผนที่กำหนดได้
 • สามารถตรวจสอบระยะทางที่วิ่งจริงกับแผน ที่จัดเส้นทางได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์