การเข้า-ออกบริษัทลูกค้า

การเข้า-ออกบริษัทลูกค้า

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบวันเวลาในการเข้า-ออกจากบริษัท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกาให้บริการลูกค้า หรือตรวจสอบการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และตรวจสอบได้ว่าพนักงานส่งสินค้าตรงเวลาหรือส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างมาตราฐานให้กับองค์กร

Benefit :
  • สามารถเลือกช่วงข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าได้
  • สามารถประมวลผลการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าใหม่กรณีมีการประมวลผลแล้ว
  • สามารถตรวจสอบสถานะการประมวลผลข้อมูลระหว่างประมวลผลข้อมูลได้
  • สามารถตรวจประมวลผลการเข้า-ออกบริษัทลูกค้า โดยอ้างอิงจากแผนการเข้าบริษัทลูกค้า ในโมดูล Shipment ได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์