ภาษีรถยนต์

ภาษีรถยนต์

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษีรถยนต์ ช่วยในการบันทึกประวัติของการต่ออายุของภาษีรถยนต์ ที่มีในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกข้อมูลการต่ออายุของภาษีรถยนต์ได้
  • สามารถระบุรหัสรถ โดยโปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับรถนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถกำหนดวันและเวลาในการแจ้งเตือนได้
  • สามารถเลือกรูปแบบการแจ้งเตือน การหมดอายุของภาษีรถยนต์ ผ่านโปรแกรม หรือ Email ได้

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์