พรบ.

เป็นการบันทึกข้อมูล พรบ. ของรถยนต์ ช่วยในการบันทึกข้อมูล พรบ. และการต่ออายุของ พรบ.รถยนต์ ที่มีในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียด พรบ.รถยนต์ได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุทะเบียน บริษัทประกันภัย กลุ่มภาษี โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกข้อมูลการต่ออายุ พรบ.รถยนต์ โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิมได้
  • สามารถบันทึกระบบการแจ้งเตือนได้
  • สามารถเลือกรูปแบบการแจ้งเตือน การหมดอายุของ พรบ.รถยนต์ ผ่านโปรแกรม หรือ Email ได้
  • สามารถบันทึกการยกเลิก พรบ.ได้
  • สามารถดูประวัติการต่ออายุพรบ.ย้อนหลังได้ (History)

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์