ประกันภัย

ประกันภัย

เป็นการบันทึกข้อมูลประกันภัยของรถยนต์ ช่วยในการบันทึกข้อมูลการซื้อประกันภัยและการต่ออายุประกันภัยของรถยนต์ที่มีในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการซื้อประกันภัยรถยนต์ได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุทะเบียนรถ บริษัทประกันภัย กลุ่มภาษี โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกข้อมูลการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิมได้
  • สามารถบันทึกระบบการแจ้งเตือนได้
  • สามารถเลือกรูปแบบการแจ้งเตือน การหมดอายุของประกันภัยรถยนต์ ผ่านโปรแกรม หรือ Email ได้
  • สามารถบันทึกการยกเลิกประกันภัยได้
  • สามารถดูประวัติการต่ออายุประกันภัยย้อนหลังได้ (History)

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์