เติมเชื้อเพลิง

เติมเชื้อเพลิง

เป็นการบันทึกเอกสารข้อมูลการเติมเชื้อเพลิงของรถยนต์ เพื่อช่วยให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเติมเชื้อเพลิงตามรอบตัดค่าใช้จ่ายในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกเอกสารและข้อมูลรายละเอียดการเติมเชื้อเพลิงรถยนต์ในแต่ละวันได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุทะเบียน โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการเติมเชื้อเพลิงรถยนต์ย้อนหลังได้
  • สามารถพิมพ์รายงานการเติมเชื้อเพลิงได้
รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
  • รายงานการเติมเชื้อเพลิง

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์