กำหนดการบำรุงรักษา

กำหนดการบำรุงรักษา

เป็นการบันทึกการวางแผนกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์ในองค์กร

Benefit :
  • สามารถบันทึกเอกสารกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์ได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุทะเบียนรถ ประเภทการซ่อมบำรุง โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น
  • มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกข้อมูลกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์จากกำหนดแผนการซ่อมบำรุง (โมดูล Setup) ได้
  • มีระบบแจ้งเตือนกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์
  • สามารถพิมพ์รายงานกำหนดการบำรุงรักษาได้
สิ่งที่ได้รับจากการบันทึก :
  • รายงานกำหนดการบำรุงรักษา

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์