รายการแจ้งซ่อม

รายการแจ้งซ่อม

เป็นการบันทึกการแจ้งซ่อมรถยนต์ในองค์กร ว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่ของรถในส่วนใดบ้าง ต้นทุนในการซ่อมรถในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

Benefit :
  • สามารถบันทึกการแจ้งซ่อมรถยนต์ได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถระบุทะเบียน บริษัทประกันภัย อู่/ศูนย์บริการ รายชื่อผู้แจ้งซ่อมและผู้ตรวจรับ โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถเพิ่มรายการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมได้ (Detail)
  • สามารถเพิ่มรายละเอียดรายการเปลี่ยนอะไหล่ได้ (Parts)
  • สามารถพิมพ์รายงานแจ้งซ่อมได้
สิ่งที่ได้รับจากการบันทึก :
  • รายงานแจ้งซ่อม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์