Logistics ของประเทศไทยในอนาคต

Logistics ของประเทศไทยในอนาคต

ภาพ: http://www.logisticsnetworks.net/ 

                ธุรกิจในปัจจุบันนี้กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายๆอย่างให้รองรับกับธุรกิจแบบ e-Commerce และมุ่งไปสู่ความยั่งยืน(Sustainability) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เช่น การปรับเปลี่ยนไปสู่ Industry 4.0/e-Logistics รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและกฎต่างๆให้คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอีกอย่างสำหรับโลจิสติกส์ในประเทศ คือ ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศของไทย มีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้

                ด้วยการเติบโตของธุรกิจแบบ e-Commerce และบริการโลจิสติกส์ที่กำลังพัฒนาไปสู่การขนส่งแบบ door-to-door service และให้บริการตลอดแบบ end-to-end supply chain ทำให้ 1 ในสายเรืออันดับหนึ่งของโลกอย่าง Maersk Line ประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าจะพาตัวเองไปสู่ Global Integrator สำหรับการขนส่งในระบบคอนเทนเนอร์ โดยรวมกิจกรรมการขนส่งทางทะเล ท่าเรือ ถนน ระบบรางผ่านเส้นทาง China-Eurasia-Europe และบริการด้านโลจิสติกว์ที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถส่งสินค้าตั้งแต่สินค้าเกษตรไปจนพวกสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเพื่อคานอำนาจบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Amazon ที่เริ่มเข้ามากระจายสินค้าและขนส่งสินค้าด้วยตัวเองมากขึ้น โดยกลยุทธ์สำคัญที่ Maersk เลือกใช้คือการหาพันธมิตร หรือควบรวมกิจการกับผู้ประกอบการท้องถิ่น พัฒนาระบบ Blockchain ร่วมกับ IBW เพื่อเป็น Global e-Logistics Platform ให้สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่ให้ความสำคัญ และยังต้องลงมาแข่งขันทางการตลาดกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายย่อยๆด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันประเทศไทยที่เผชิญกับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา ทำให้องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ(International Maritime Organization : IMO) ได้ผลักดันให้เรือขนส่งสินค้านั้นลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ ซึ่งกำหนดให้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2520 เรือนขนส่งสินค้านั้นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ผสมอยู่เพียง 0.5% ลดลงจากเดิมที่ 3.5% ทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้รองรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น การใช้อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าภายในลานกองตู้ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการที่เป็น e-Logistics ที่สมบูรณ์

ข้อมูล: http://www.thansettakij.com/

 301
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์