Logistics Management

Logistics Management

35 รายการ
บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลกอย่าง FedEx ได้มีการเปิดตัว Medpak VI C (เม็ดแพค วิค) ที่เป็น cold chain solution หรือเครื่องมือในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีความสามารถในการรักษาความเย็นของพัสดุไว้ได้ในระหว่างการขนส่ง
การจัดการเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์นั้น จะเป็นการเน้นไปยังขั้นตอนในการจัดการต่างๆ จนกระทั่งสามารถสิ่งสินค้าหรือบริการได้จนถึงปลายทาง โดยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนั้นอาจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ(Raw Material), สินค้า(Goods), บริการ(Service), การเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทาง(Source of Origin) ไปยังปลายทางหรือผู้บริโภค(Final Destination) ได้อย่างทันเวลา(Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ(Efficiency)
ไปรษณีย์ไทยร่วมกับปั้มน้ำมัน ปตท. และปั้มน้ำมันบางจาก เพื่อเพิ่มสถานที่ในการให้บริการไปยังปั้มน้ำมัน เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน ให้สามารถนำส่งสิ่งของ และยังสามารถฝากหรือโอนเงิน ทั้งชำระค่าสาธารณูปโภคได้อีกด้วย ถือเป็นการบริการในรูปแบบใหม่ที่ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับการเพิ่มจุดบริการในครั้งนี้ ทางไปรษณีย์ไทยยังตั้งเป้าหมายในการกระจายสถานที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ทั่วไทยอีกด้วย
เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น คว้าอันดับ 10 ของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 จากการสำรวจของนิตยสาร Fotune โดยเกณฑ์ในการพิจารณานั้นพิจารณาจากชื่อเสียงขององค์กรและฐานะทางการเงิน
ลตัส เอ็กซ์เพรส(Tesco Lotus Express) มีบริการในการส่งสินค้ารูปแบบใหม่ โดยสามารถสั่งสินค้าทาง Line และจัดส่งให้ถึงที่แต่อย่างไรก็ตาม บริการนี้ในขณะนี้นั้นยังมีให้บริการได้เฉพาะโลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาซอยลาดพร้าว 48 เท่านั้น แต่ก็คาดว่าอีกหลายๆสาขาทั่วประเทศ ก็จะเริ่มมีการทดลองและขยับขยายมากขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต
Skybox เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการขนส่งของ บริษัท ดับเบิ้ลยูพี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยการบริการจะเป็นการให้บริการรับ-ส่งพัสดุ บนรถไฟฟ้า BTS และกระจายสินค้าไปยัง 7-ELEVEn ทั่วประเทศ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์