Logistics Management

Logistics Management

39 รายการ
ด้วยระบบ Logistics เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งส่งผลโดยตรงให้งานทางด้าน Logistics มีการเติบโตของตลาดแรงงานที่มากขึ้น โดยงานทางด้านนี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า ที่หลักสำคัญอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการและระบบการจัดการที่ดีที่สุด
Artificial Intelligence (AI) หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนระบบอัตโนมัติให้สามารถคาดการณ์เหตุการต่างๆในอนาคตได้
นปัจจุบันนี้ได้มีการพยายามสำหรับลดขั้นตอนในการทำงานแต่ละอย่างลงเรื่อยๆ โดยงานที่มักจะโดนเข้าแทรกแซงเป็นกลุ่มแรกๆ ก็คงหนีไม่พ้นงานที่ทำในลักษณะประจำ รูปแบบเดิมๆซ้ำๆของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีการสร้างเครื่องมือที่มาทำงานแทนมนุษย์ เพราะนอกจากในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ดีกว่าในงานบางอย่าง ยังรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เหล่าหุ่นยนต์มักจะได้รับการสร้างมาเพื่อความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนี่คือ 4 ตัวอย่างของการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการจัดการเรื่องคลังสินค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
หากจะพูดเรื่องการจัดการคลังสินค้านั้น จะเป็นที่รู้กันว่าจะเกี่ยวข้องกับคลังสินค้า(Warehouse) ซึ่งคือพื้นที่ที่ได้ออกแบบและวางโครงสร้างไว้แล้ว ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้านั้นจะมีหน้าที่ในการเก็บสินค้าและรอเพื่อกระจายสินค้าในขั้นต่อไป
บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลกอย่าง FedEx ได้มีการเปิดตัว Medpak VI C (เม็ดแพค วิค) ที่เป็น cold chain solution หรือเครื่องมือในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีความสามารถในการรักษาความเย็นของพัสดุไว้ได้ในระหว่างการขนส่ง
การจัดการเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์นั้น จะเป็นการเน้นไปยังขั้นตอนในการจัดการต่างๆ จนกระทั่งสามารถสิ่งสินค้าหรือบริการได้จนถึงปลายทาง โดยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนั้นอาจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ(Raw Material), สินค้า(Goods), บริการ(Service), การเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทาง(Source of Origin) ไปยังปลายทางหรือผู้บริโภค(Final Destination) ได้อย่างทันเวลา(Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ(Efficiency)

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์