Logistics Management

31 รายการ
ลตัส เอ็กซ์เพรส(Tesco Lotus Express) มีบริการในการส่งสินค้ารูปแบบใหม่ โดยสามารถสั่งสินค้าทาง Line และจัดส่งให้ถึงที่แต่อย่างไรก็ตาม บริการนี้ในขณะนี้นั้นยังมีให้บริการได้เฉพาะโลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาซอยลาดพร้าว 48 เท่านั้น แต่ก็คาดว่าอีกหลายๆสาขาทั่วประเทศ ก็จะเริ่มมีการทดลองและขยับขยายมากขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต
Skybox เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการขนส่งของ บริษัท ดับเบิ้ลยูพี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยการบริการจะเป็นการให้บริการรับ-ส่งพัสดุ บนรถไฟฟ้า BTS และกระจายสินค้าไปยัง 7-ELEVEn ทั่วประเทศ
Lean Canvas คือ เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจที่ย่อและกระชับ ซึ่งคิดขึ้นโดยนาย Ash Maurya ซึ่งหลักของเจ้า Lean Canvas นั้นจะเน้นที่การค้นหาปัญหาของลูกค้า(Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะเข้าไป เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและลงสู่ตลาดขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว โดย Lean Canvas นี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาก อาจจะใช้แค่เพียงกระดาษ A4 สักแผ่นก็พอ
Cost of Transportation หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่งนั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภท
กรมศุลกากร เปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ผ่านทาง line โดยเป็น official account ที่ถือเป็นอีกช่องทางที่ทางศุลกากรคอยให้ความรู้ และข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
แม้แต่เรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็มีคำศัพท์เฉพาะที่ควรจะรู้เหมือนกัน เพราะโลจิสติกส์นั้นเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกยุคในปัจจุบันนี้ เป็นเสมือนกระแสใหม่ที่พึ่งมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ ดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราจะพาไปดูกันว่าคำศัพท์ที่อาจจะเฉพาะๆสำหรับหัวข้อนี้นั้นมีคำไหนกันบ้าง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์