Logistics Management

29 รายการ
Lean Canvas คือ เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจที่ย่อและกระชับ ซึ่งคิดขึ้นโดยนาย Ash Maurya ซึ่งหลักของเจ้า Lean Canvas นั้นจะเน้นที่การค้นหาปัญหาของลูกค้า(Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะเข้าไป เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและลงสู่ตลาดขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว โดย Lean Canvas นี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาก อาจจะใช้แค่เพียงกระดาษ A4 สักแผ่นก็พอ
Cost of Transportation หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่งนั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภท
กรมศุลกากร เปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ผ่านทาง line โดยเป็น official account ที่ถือเป็นอีกช่องทางที่ทางศุลกากรคอยให้ความรู้ และข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
แม้แต่เรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็มีคำศัพท์เฉพาะที่ควรจะรู้เหมือนกัน เพราะโลจิสติกส์นั้นเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกยุคในปัจจุบันนี้ เป็นเสมือนกระแสใหม่ที่พึ่งมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ ดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราจะพาไปดูกันว่าคำศัพท์ที่อาจจะเฉพาะๆสำหรับหัวข้อนี้นั้นมีคำไหนกันบ้าง
การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้า บริการ หรือที่มีการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญอีกเรื่องที่จะไว้ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และหากสิ่งนี้ไม่มีการจัดการที่ดีแล้ว จะทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นบานปลาย และท้ายที่สุดแล้วอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดทุนในเรื่องที่ไม่จำเป็นได้เช่นกัน
ปัจจุบันนี้งานด้านโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดบ้านเรา สอดคล้องกับตลาดด้านการขนส่งที่กำลังมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้เองทำให้มีสาขาด้านการศึกษาที่เปิดหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อมารองรับกับตลาดงานในด้านนี้โดยตรง โดยจะมีสาขาอะไรบ้างที่เหมาะสมกับงานด้านนี้ มาดูกันเลย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์