FedEx บริการขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ทางการแพทย์

FedEx บริการขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ทางการแพทย์

            บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลกอย่าง FedEx ได้มีการเปิดตัว Medpak VI C (เม็ดแพค วิค) ที่เป็น cold chain solution หรือเครื่องมือในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีความสามารถในการรักษาความเย็นของพัสดุไว้ได้ในระหว่างการขนส่ง เพราะนอกจากตัว Medpak VI C นี้ จะสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับการขนส่งพัสดุที่มีความจำในการควบคุมอุณหภูมิด้วย

            Medpak VI C นี้ เป็นห่อสำหรับการจัดเก็บพัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมาพร้อมกับ Vacuum Insulated Panels – VIP ซึ่งจะเป็นฉนวนกันความร้อนและเป็นสุญญากาศ ที่จะช่วยในการลดใช้พลังงาน และยังช่วยลดการเกิด Phase Change Material – PCM หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของพัสดุ โดยมาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการขนส่ง International Safe Transit Association – ISTA 7D

            สำหรับห่อบรรจุภัณฑ์นี้มีความสามารถในการเก็บรักษาอุณหภูมิได้คงที่และยาวนานถึง 96 ชั่วโมง ป้องกันการกระแทกจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดส่งพัสดุพวกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ต้องการความแม่นยำในการจัดเก็บและรักษาอุณหภูมิของพัสดุ ทั้งยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า SenseAware โดยมี sensor คอยตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของพัสดุ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น หรือเหตุการฉุกเฉินอื่นๆ

ข้อมูล: https://www.logisticafe.com/

 804
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์