AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในงานด้าน Logistics ได้เช่นไร

AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในงานด้าน Logistics ได้เช่นไร

Artificial Intelligence

                Artificial Intelligence (AI) หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนระบบอัตโนมัติให้สามารถคาดการณ์เหตุการต่างๆในอนาคตได้

AI คือ การสร้างและฝึกเครื่องจักรให้สามารถทำสิ่งต่างๆที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์ที่จะเรียนรู้ได้ โดยอาศัยเทคนิค Machine Learning และ Deep Learning ช่วยให้คิด วางแผน วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยเหตุผล และโต้ตอบได้อย่างดี อย่างโปรแกรม Chat bot ที่เห็นการใช้งานในปัจจุบัน ก็อาศัยเทคนี้พื้นฐานที่ว่ามานี้ในการทำงาน

                ดังข่าวที่ออกอย่างเช่น AlphaGo เป็น AI นักเล่นหมากล้อม โดยสามารถเอาชนะมนุษย์ที่เก่งที่สุดได้เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญของ AI ในการมาใช้งานและประมวลผลที่มีการทำงานอย่างซับซ้อนได้

ซึ่งอนาคตนี้ AI มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์ ช่วยให้ผู้ประกอบการปรับลักษณะในการทำธุรกิจใหม่ๆ ช่วยให้ดำเนินการเชิงรุกมากขึ้น สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานได้ โดย IoT (Internet of Things) ก็จะเป็นอีกส่วนที่สำคัญต่อข้อมูลในระบบ AI ทั้งประสิทธิภาพการเข้าถึงและค่าใช้จ่ายก็มีทิศทางที่จะเอื้อต่อการใช้งาน AI มากขึ้น ประสิทธิภาพของระบบข้อมูลขนาดใหญ่และอัลกอริทึม การเชื่อมต่อบน Cloud ที่แพร่หลาย และการประมวลผลที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังที่จะยกตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

  • ยกระดับการให้บริการลูกค้า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ช่วยให้ AI สามารถวิเคราะห์ความชอบของลูกค้าได้ เป็นหนึ่งวิธีในการสร้างความพอใจและเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะเห็นว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจ E-Commerce ในปัจจุบัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน โดยนำ AI มาช่วยในการทำงานภายใน เช่น การสร้างที่อยู่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า

ประโยชน์ของ AI

  • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล และสามารถคาดการณ์อนาคตได้
  • ลดต้นทุนด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการปรับการให้บริการโดย AI

ข้อจำกัดของ AI

  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง และต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านระดับสูงสำหรับการใช้งาน AI
  • มีแรงต่อต้านจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและแรงการที่ได้ผลกระทบจากการใช้งานระบบอัตโนมัติ
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ AI

การใช้ AI กับงานด้าน Logistics

                การใช้ Automated Port หรือท่าเรือลำเลียงสินค้าอัตโนมัติในท่าเรือ Yangshan Port เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีการพัฒนาการใช้ Automated Guided Vehicle (AGV) สำหรับการขนส่ง Container ที่ลำเลียงด้วยการควบคุมตัวแปรต่างๆทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อลำเลียงสินค้าไปให้เก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเก็บรวบรวม จัดเรียงคำสั่ง และชุดข้อมูลทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งงานเพื่อส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

ข้อมูล: https://www.blockdit.com/

 13387
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์