ข่าวสารความรู้

ข่าวสารความรู้

241 รายการ
โลจิสติกส์ไทยเพิ่งอยู่ในระดับเริ่มต้นที่เน้นการขนส่ง และคลังสินค้ายิ่งไปกว่านั้นยังติดอยู่ในกับดักพัฒนาแบบวนไปเวียนมา ดังนั้นการพัฒนาจะต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ทำในปัจจุบัน
399 ผู้เข้าชม
ผู้บริหารยุคใหม่และการเติบโตมากับโลกไอที จึงทำให้เห็นความสำคัญของซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยในด้านการบริหารงาน ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน และการติดต่อซื้อขายสินค้า ดังนั้นการลำเลียงของไปยังปลายทางภายในเส้นทาง และการบรรทุกที่กำหนดจะลดต้นทุนการลำเลียงซ้ำประหยัดต้นทุน
783 ผู้เข้าชม
GPS (Global Positioning System) หรือ ระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียม จัดอยู่ในประเภท Indirect Active Safety Innovation โดยมีส่วนประกอบหลักๆของระบบแบ่งเป็น 3ส่วนใหญ่ คือ ดาวเทียม ตัวรับ สัญญาณ
1774 ผู้เข้าชม
ตัวชี้วัดประสิทธภาพด้านโลจิสติกส์ : LPI ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ที่ดำเนินการจัดทำมีจำนวน 9 กิจกรรม
5712 ผู้เข้าชม
GPS Tracking Solutions มีประโยชน์ทางธุรกิจ ? ระบบการติดตามจะช่วยเป็นผู้จัดการกรองความสามารถอัตโนมัติ หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ซึ่งทำให้คุณมีตัวช่วยในการทำธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
891 ผู้เข้าชม
GPS กับ Vehicle Tracking System คือระบบบันทึกการใช้งานยานพาหนะ ด้วยเทคโนยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) แล้วนำมารวมกับเทคโนโลยี GPRS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะสามารถให้ข้อมูลการเดินทางต่างๆได้
3610 ผู้เข้าชม
18301 ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์