ข่าวสารความรู้

ข่าวสารความรู้

244 รายการ
วิวัฒนาการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในภาคการผลิตในยุคเริ่มแรกเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และราคาต่อหน่วยของสินค้า จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตและการขนส่งมากขึ้น
2600 ผู้เข้าชม
ทางบริษัทโปรซอฟท์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
1282 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2557 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ ได้เข้ามา เยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนันทวัฒน์ เปรมโยธิน ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะ พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการ ProSMEs โดยคุณนฤมล เนตรสว่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ SMEs ไทยได้ใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจฟรีเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน นับเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่สนับสนุน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
922 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์ คอมเทคเข้าร่วมงานกิจกรรมออกบูธในงาน TILOG2011 เมื่อวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ ไบเทค บางนา ได้รับผลตอบรับจากผู้ที่สนใจบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ที่ให้ความสนใจใน Prosoft GPS มากมาย อีกทั้งทีมงานยังได้ให้ความรู้และรายละเอียดต่างๆของซอฟท์แวร์แก่ผู้ที่สนใจติดตั้งระบบ GPS
1162 ผู้เข้าชม
61352 ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์