วางแผนธุรกิจแบบ Lean Canvas คือ?

วางแผนธุรกิจแบบ Lean Canvas คือ?

ภาพ: https://leanstack.com/ 

Lean Canvas คือ เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจที่ย่อและกระชับ ซึ่งคิดขึ้นโดยนาย Ash Maurya ซึ่งหลักของเจ้า Lean Canvas นั้นจะเน้นที่การค้นหาปัญหาของลูกค้า(Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะเข้าไป เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและลงสู่ตลาดขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว โดย Lean Canvas นี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาก อาจจะใช้แค่เพียงกระดาษ A4 สักแผ่นก็พอ

                Lean Canvas นี้จะแตกต่างจากการเขียน Business Model Canvas นิดหน่อย ตรงที่จะให้ความสำคัญกับการค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำไปทดลองเบื้องต้นกับกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าลูกค้าสมมุติ

Problem คือ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

Customer Segment คือ กลุ่มเป้าหมาย (อายุ เพศ พฤติกรรม ความสนใจ)

Unique Value Proposition คือ ธุรกิจหรือสินค้าที่จะทำนี้ สร้างคุณค่า หรือมีจุดเด่นเช่นไร

Solution คือ สินค้าเมื่อทำออกมาแล้ว จะแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายได้เช่นไร

Channels คือ เราจะนำเสนอสินค้า และติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยทางใด

Revenue Streams คือ การประมาณการรายได้จากธุรกิจนี้(ประมาณการรายได้)

Cost Structure คือ ต้นทุน ทั้งการผลิต การกระจายสินค้า หรือการตลาด

Key คือ การกำหนดการวัดผล เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

Unfair Advantage คือ ข้อได้เปรียบที่ธุรกิจเราเหนือกว่าคู่แข่ง

.

Lean Canvas นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง

ฝั่งที่เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ จะเป็นเรื่องของ Problem, Solution, Key และ Cost Structure

ฝั่งที่เกี่ยวกับวางแผนทางการตลาด จะเป็นเรื่องของ Customer Segment, Channels, Revenue Streams และ Unfair Adbvantage

ข้อมูล: https://www.logisticafe.com/

 7410
ผู้เข้าชม

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์