Setup

วิธีใช้งานSetup_Car_กำหนดรหัสน้ำมัน

วิธีใช้งานSetup_Car_กำหนดรหัสรถ

วิธีใช้งานSetup_Car_กำหนดอัตราน้ำมัน

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดข้อมูลบริษัท

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดประเภทลูกค้า

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดผู้ประกอบการขนส่ง

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดรหัสเขตพื้นที่

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดรหัสพนักงาน

วิธีใช้งานSetup_General_กำหนดรหัสลูกค้า

วิธีใช้งานSetup_Other_GeneralOption

วิธีใช้งานSetup_Other_ปฏิทินรถ

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดกลุ่มภาษี

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดยางล้อรถ

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดรหัสการซ่อมบำรุง

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดรหัสประกันภัย

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดศูนย์ซ่อมรถ

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดหน่วยนับ

วิธีใช้งานSetup_Preventive_กำหนดอะไหล่

วิธี Inactive รถ

วิธีกำหนด E-mail ที่ต้องการให้ส่งแจ้งเตือน

วิธีกำหนด แผนการบำรุงรักษา

วิธีกำหนด เลขไมล์

วิธีกำหนดการติดตั้งยางล้อ

วิธีกำหนดการถอดยางล้อ

วิธีกำหนดแจ้งเตือนรถ ทาง E-mail

วิธีกำหนดแจ้งเตือนรถ ทาง SMS

วิธีกำหนดแจ้งเตือนรถ ทางโปรแกรม

วิธีกำหนดเบอร์ที่ต้องการ แจ้งเตือนทาง SMS

วิธีกำหนดระยะห่างกรณี จอดรถบริษัทลูกค้าเท่าไหร่จึงให้แสดงชื่อลูกค้าที่รายงาน

วิธีกำหนดราคาน้ำมัน

วิธีกำหนดเวลาทำงาน

วิธีกำหนดให้แสดงชื่อบริษัทกรณีรถจอดบริเวณบริษัท

วิธีแก้ไขทะเบียนรถ

วิธีจองรถ

วิธีตรวจสอบ ตารางจองรถ

วิธีระบุความเร็วเกินกำหนด

วิธีสร้างกำหนดการบำรุงรักษาให้รถทีละหลายคัน

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์