ข่าวสารความรู้

;

ข่าวสารความรู้

196 รายการ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์
274 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต อาจารย์พิเศษในสถาบันชั้นนำของประเทศ นักแปลและล่าม อีกทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัท CPIM Thailand และ PROENGITECH INTERNATIONAL และคุณพรทิพย์ พานิช ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่
404 ผู้เข้าชม
บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ป “ ปาร์ตี้เสื้อลายดอก ” ขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย
550 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
532 ผู้เข้าชม
9545 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์