โปรโมชั่น

ข่าวสารความรู้

;

ข่าวสารความรู้

200 รายการ
บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ป “ ปาร์ตี้เสื้อลายดอก ” ขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย
558 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
552 ผู้เข้าชม
9909 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์