Tracking

วิธีการวัดระยะทาง

วิธีการกำหนดสถานที่

วิธีการแก้ไขตำแหน่งลูกค้าบนแผนที่

วิธีการแก้ไขสถานที่

วิธีการขอเส้นทางและระยะทางระหว่างตำแหน่ง สองสถานที่ 2 ตำแหน่ง (Navigator)

วิธีการค้นหาสถานที่

วิธีการซ่อนหรือแสดงทะเบียนรถบนแผนที่

วิธีการซ่อนหรือแสดงไอคอนรถบนแผนที่

วิธีการซูมระดับ ถนน ,จังหวัด,ประเทศบน แผนที่

วิธีการดู เวลา เดินรถ ,จอดรถติดเครื่อง ,จอดรถดับเครื่อง  ตามวัน-เวลาที่เลือก

วิธีการดูความเร็วเฉลี่ย วัน-เวลาที่เลือก (History)

วิธีการดูระยะทางทั้งหมดที่รถวิ่งตามวัน

วิธีการดูราคาน้ำมันปัจจุบัน

วิธีการดูเส้นทางเดินรถย้อนหลัง

วิธีการตรวจสอบระยะทางรถ ทั้งหมดหรือบางคัน กับบริษัทลูกค้าหรือ สถานที่

วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์แจ้งเตือนรถล่าสุด

วิธีการติดตามรถบนแผนที่

วิธีการปิดหรือเปิดแจ้งเตือน ที่หน้า Web

วิธีการเปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือน

วิธีการพิมพ์แผนที่

วิธีการเพิ่มลูกค้าบนแผนที่

วิธีการกำหนดโซนห้ามเข้า และ กำหนดรถให้โซน

วิธีการกำหนดโซนห้ามออก และกำหนดรถให้โซน

วิธีการแก้ไขโซนห้ามเข้าหรือโซนห้ามออก

วิธีการซ่อนหรือแสดงโซนห้ามเข้าหรือโซนห้ามออก

วิธีการลบโซนห้ามเข้าหรือโซนห้ามออก

วิธีการเลือกรถที่ต้องการติดตามบนแผนที่

วิธีการวัดระยะทางจากตำแหน่งบนแผนที่

วิธีการสร้างโซนจากตำแหน่งบนแผ่นที่

วิธีการสร้างลูกค้าจากตำแหน่งบนแผนที่

วิธีการสร้างสถานที่จากตำแหน่งบนแผนที่

วิธีการแสดงตำแหน่ง ธนาคาร ,ปั้ม,โรงพยาบาล,สถานีตำรวจ

วิธีการแสดงตำแหน่งลูกค้าบนแผนที่

วิธีการแสดงตำแหน่งและเวลาจอดรถ

วิธีการแสดงที่อยู่จากตำแหน่งบนแผนที่

วิธีการแสดงแผนที่แบบ ดาวเทียม หรือ ไฮบริด

วิธีการแสดงรถตามประเภท

วิธีการแสดงลำดับทิศทางการเดินรถย้อนหลัง

วิธีการแสดงสภาพจราจรปัจจุบัน

วิธีซ่อนสถานที่

วิธีลบสถานที่

วิธีแสดงสถานที่

gps

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์